EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:146:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 146, 08. jún 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 146

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
8. júna 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 631/2007 zo 7. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 147/2003 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Somálsku

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 632/2007 zo 7. júna 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 633/2007 zo 7. júna 2007, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uplatňovanie protokolu prenosu letových správ na účely oznamovania, koordinácie a odovzdávania letov medzi stanovišťami riadenia letovej prevádzky (1)

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 634/2007 zo 7. júna 2007 o povolení selenometionínu produkovaného mikroogranizmom Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 ako kŕmnej doplnkovej látky (1)

14

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 635/2007 zo 7. júna 2007, ktorým sa za účtovný rok 2006 ustanovuje výnimka z nariadenia (EHS) č. 1915/83, pokiaľ ide o lehotu na predloženie poľnohospodárskych podnikových výkazov

17

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 636/2007 zo 7. júna 2007, ktorým sa ustanovuje výnimka z prílohy k nariadeniu Rady č. 79/65/EHS, pokiaľ ide o oblasti Rumunska

18

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2007/389/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 6. júna 2007 o nezaradení malatiónu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku [oznámené pod číslom K(2007) 2337]  (1)

19

 

 

2007/390/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 7. júna 2007, ktoré sa týka financovania výdavkov na informatickú pomoc a komunikačné činnosti v oblasti zdravia a dobrých životných podmienok zvierat na rok 2007

21

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Spoločná pozícia Rady 2007/391/SZBP zo 7. júna 2007, ktorou sa mení a dopĺňa spoločná pozícia 2002/960/SZBP, ktorá sa týka obmedzujúcich opatrení proti Somálsku

23

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top