Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:142:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 142, 05. jún 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 142

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
5. júna 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 615/2007 zo 4. júna 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 616/2007 zo 4. júna 2007, ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva v odvetví hydinového mäsa s pôvodom v Brazílii, Thajsku a iných tretích krajinách a stanovuje sa správa týchto colných kvót

3

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2007/382/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. mája 2007 o prideľovaní dovozných kvót na kontrolované látky na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2007 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 [oznámené pod číslom K(2007) 2107]

12

 

 

2007/383/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 1. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/636/ES stanovujúce ročné rozčlenenie čiastok podpory Spoločenstva na rozvoj vidieka podľa členských štátov na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013 [oznámené pod číslom K(2007) 2274]

21

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 54/2007 z 22. januára 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 3030/93 o spoločných pravidlách pre dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 18, 25.1.2007)

23

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top