EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:139:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 139, 31. máj 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 139

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
31. mája 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 584/2007 z 30. mája 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 585/2007 z 30. mája 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1002/2006 na hospodársky rok 2006/2007

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 586/2007 z 30. mája 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1445/95 o pravidlách uplatňovania dovozných a vývozných povolení v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 587/2007 z 30. mája 2007, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o udeľovanie pomoci Spoločenstva na súkromné skladovanie niektorých druhov syra počas skladovacieho obdobia 2007/2008

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 588/2007 z 30. mája 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2659/94 o podrobných zásadách pre poskytovanie pomoci súkromného skladovania pre syry Grana Padano, Parmigiano-Reggiano a Provolone

16

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 589/2007 z 30. mája 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1555/96, pokiaľ ide o aktivačnú úroveň dodatočných ciel na rajčiny, marhule, citróny, slivky, broskyne vrátane nektáriniek a iných odrôd, hrušky a stolové hrozno

17

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 590/2007 z 30. mája 2007 o výdaji vývozných povolení systému B na ovocie a zeleninu (paradajky)

19

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 591/2007 z 30. mája 2007, ktoré určuje reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

20

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2007/29/ES z 30. mája 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 96/8/ES, pokiaľ ide o označovanie, propagovanie a prezentáciu potravín určených na použitie pri diétach so zníženou energetickou hodnotou na reguláciu telesnej hmotnosti (1)

22

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2007/365/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. mája 2007 o núdzových opatreniach na zabránenie zavlečeniu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) do Spoločenstva a jeho rozšíreniu v ňom [oznámené pod číslom K(2007) 2161]

24

 

 

2007/366/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. mája 2007 o nezaradení tiodikarbu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odňatí povolení pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku [oznámené pod číslom K(2007) 2165]  (1)

28

 

 

2007/367/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. mája 2007 o finančnom príspevku Spoločenstva Taliansku na zavedenie systému zbierania a analýzy epidemiologických informácií o katarálnej horúčke oviec [oznámené pod číslom K(2007) 2166]

30

 

 

Konferencia predstaviteľov vlád členských štátov

 

 

2007/368/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov z 23. mája 2007, ktorým sa vymenúva sudca Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev

32

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Jednotná akcia Rady 2007/369/SZBP z 30. mája 2007 o zriadení policajnej misie Európskej únie v Afganistane (EUPOL AFGANISTAN)

33

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top