Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:135:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 135, 26. máj 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 135

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
26. mája 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 576/2007 z 25. mája 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 577/2007 z 25. mája 2007 týkajúce sa 32. jednotlivej verejnej súťaže v rámci stálej verejnej súťaže podľa kapitoly II nariadenia (ES) č. 1898/2005

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 578/2007 z 25. mája 2007 týkajúce sa 32. individuálnej výzvy na predkladanie ponúk, uskutočnenej v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v kapitole III nariadenia (ES) č. 1898/2005

4

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 579/2007 z 25. mája 2007 stanovujúce minimálnu predajnú cenu masla pri 64. individuálnej výzve na verejné obstarávanie, vyhlásené na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 2771/1999

5

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2007/28/ES z 25. mája 2007, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré prílohy k smerniciam Rady 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí azoxystrobínu, chlórfenapyru, folpetu, iprodionu, lambda-cyhalotrinu, hydrazidu kyseliny maleínovej, metalaxylu-M a trifloxystrobínu (1)

6

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top