Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:132:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 132, 24. máj 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 132

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
24. mája 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 555/2007 z 23. mája 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 556/2007 z 23. mája 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1622/2000 ustanovujúce niektoré podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom a ustanovujúce Zákonník Spoločenstva pre vinárske (enologické) postupy a procesy

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 557/2007 z 23. mája 2007, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1028/2006 o obchodných normách pre vajcia

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 558/2007 z 23. mája 2007 o otvorení a zabezpečení správy dovoznej colnej kvóty pre mladé býčky určené na výkrm

21

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 559/2007 z 23. mája 2007, ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia na vydávanie dovozných povolení na produkty cukru v rámci colných kvót a preferenčných dohôdod 14. do 18. mája 2007

27

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 560/2007 z 23. mája 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 883/2001 ustanovujúce podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o obchodovaní s tretími krajinami s výrobkami vo vinárskom sektore

31

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/350/ES

 

*

Rozhodnutie Rady zo 7. mája 2007, ktorým sa vymenúva jeden lotyšský člen a dvaja lotyšskí náhradníci Výboru regiónov

33

 

 

2007/351/ES

 

*

Rozhodnutie Rady zo 7. mája 2007, ktorým sa vymenúva rakúska náhradníčka Výboru regiónov

34

 

 

2007/352/ES

 

*

Rozhodnutie Rady zo 14. mája 2007, ktorým sa vymenúva zástupca riaditeľa Europolu

35

 

 

IV   Iné akty

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

*

Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 394/06/COL z 13. decembra 2006, ktorým sa schvaľuje aktualizovaný režim na vylovenie všetkých rýb v nórskych hospodárstvach postihnutých nákazlivou chudokrvnosťou lososov (ISA) predložený Nórskom

36

 

*

Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 28/07/COL z 19. februára 2007 o oficiálnom uznaní Nórska za oblasť bez výskytu tuberkulózy hovädzieho dobytka, brucelózy hovädzieho dobytka a enzootickej bovinnej leukózy

38

 

*

Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 29/07/COL z 19. februára 2007 o schválení plánu predloženého Nórskom na preventívne očkovanie vtákov v zoologických záhradách proti vysoko patogénnej vtáčej chrípke

40

 

*

Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 30/07/COL z 19. februára 2007 o nórskom národnom programe zameranom na kontrolu klusavky a dodatočných zárukách týkajúcich sa vnútorného obchodu Spoločenstva a dovozu do Nórska

42

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top