EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:125:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 125, 15. máj 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 125

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
15. mája 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 530/2007 z 8. mája 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2007/2000, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pridruženia k Európskej únii alebo sú s týmto procesom spojené

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 531/2007 zo 14. mája 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 532/2007 zo 14. mája 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1282/2006, ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o vývozné licencie a vývozné náhrady pre mlieko a mliečne výrobky, a nariadenie (EHS) č. 3846/87, ktorým sa ustanovuje nomenklatúra poľnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 533/2007 zo 14. mája 2007, ktorým sa otvárajú colné kvóty a zabezpečuje sa ich správa v odvetví hydinového mäsa

9

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2007/332/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 23. apríla 2007 o uložení záväzkov verejnej služby na niektoré trasy zo Sardínie a na Sardíniu podľa článku 4 nariadenia (EHS) č. 2408/92 o prístupe leteckých dopravcov Spoločenstva k letovým trasám v rámci Spoločenstva [oznámené pod číslom K(2007) 1712]

16

 

 

2007/333/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 8. mája 2007, ktorým sa členským štátom umožňuje predĺžiť prechodné povolenia udelené pre nové účinné látky benalaxyl-M, fluoxastrobín, protiokonazol, spirodiklofén, spiromesifén a fluorid sulfurylu [oznámené pod číslom K(2007) 1929]  (1)

27

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Jednotná akcia Rady 2007/334/SZBP zo 14. mája 2007, ktorou sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2006/304/SZBP o zriadení plánovacieho tímu EÚ (EUPT Kosovo) pre možnú operáciu krízového riadenia EÚ v oblasti právneho štátu a v ďalších možných oblastiach v Kosove a ktorou sa predlžuje jej platnosť

29

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Komisie 2007/319/ES z 8. septembra 2006 o štátnej pomoci C 45/04 (ex NN 62/04) v prospech českého výrobcu ocele Třinecké železárny, a. s. (Ú. v. EÚ L 119, 9.5.2007)

31

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top