EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:115:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 115, 03. máj 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 115

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
3. mája 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 489/2007 z 2. mája 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2007/268/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. apríla 2007 o implementácii programov zameraných na sledovanie vtáčej chrípky u hydiny a voľne žijúcich vtákov, ktoré sa majú uskutočniť v členských štátoch, a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/450/ES [oznámené pod číslom K(2007) 1554]

3

 

 

2007/269/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 23. apríla 2007 o ochranných opatreniach proti infekčnej anémii koní v Rumunsku [oznámené pod číslom K(2007) 1652]  (1)

18

 

 

2007/270/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 23. apríla 2007 o finančnom príspevku Spoločenstva na mimoriadne núdzové opatrenia zamerané na boj s vtáčou chrípkou v Holandsku v roku 2006 [oznámené pod číslom K(2007) 1746]

20

 

 

2007/271/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 23. apríla 2007, týkajúce sa finančného príspevku Spoločenstva na konferenciu OIE v roku 2007 Cesta k eradikácii besnoty v Eurázii

22

 

 

2007/272/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. apríla 2007 o finančnom príspevku Spoločenstva na mimoriadne núdzové opatrenia zamerané na boj proti vtáčej chrípke v Spojenom kráľovstve v roku 2006 [oznámené pod číslom K(2007) 1785]

24

 

 

2007/273/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. apríla 2007 o finančnom príspevku Spoločenstva na mimoriadne núdzové opatrenia zamerané na boj proti vtáčej chrípke v Nemecku v roku 2006 [oznámené pod číslom K(2007) 1786]

26

 

 

DOHODY

 

 

Rada

 

*

Informácia o dátume nadobudnutia platnosti Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mikronézskymi federatívnymi štátmi

28

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady 2007/274/SVV z 23. apríla 2007 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a vládou Spojených štátov amerických o bezpečnosti utajovaných skutočností

29

Dohoda medzi Európskou úniou a vládou Spojených štátov amerických o bezpečnosti utajovaných skutočností

30

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top