EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:103:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 103, 20. apríl 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 103

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
20. apríla 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 423/2007 z 19. apríla 2007, o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 424/2007 z 19. apríla 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

24

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 425/2007 z 19. apríla 2007, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1365/2006 o štatistike prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách

26

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 426/2007 z 19. apríla 2007, ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na žiadosti o dovozné povolenia predložené 17. apríla 2007 v rámci colnej kvóty Spoločenstva otvorenej pre maniokový škrob pôvodom z Thajska nariadením (ES) č. 2402/96

40

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 427/2007 z 19. apríla 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor vyvážaný bez ďalšieho spracovania

41

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 428/2007 z 19. apríla 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady na sirupy a niektoré iné výrobky z cukru vyvezené bez ďalšieho spracovania

43

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 429/2007 z 19. apríla 2007, ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 958/2006

45

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 430/2007 z 19. apríla 2007, ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 38/2007

46

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 431/2007 z 19. apríla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa sadzba náhrad platná pre určité výrobky v sektore cukru vyvážané vo forme tovarov, ktoré nie sú zahrnuté v prílohe I k zmluve

47

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2007/237/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. apríla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 92/452/EHS, pokiaľ ideo určité pracoviská na odber embryí a skupiny na produkciu embryí v Kanade, na Novom Zélande a v Spojených štátoch amerických [oznámené pod číslom K(2007) 1582]  (1)

49

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady 2007/238/SZBP z 19. apríla 2007, ktorým sa vymenúva osobitný zástupca Európskej únie pre Sudán

52

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Rady 2004/752/ES, Euratom z 2. novembra 2004, ktorým sa zriaďuje Súd pre verejnú službu Európskej únie (Ú. v. EÚ L 333, 9.11.2004)

54

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1898/2005 z 9. novembra 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2005)

54

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top