Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:100:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 100, 17. apríl 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 100

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
17. apríla 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 407/2007 zo 16. apríla 2007, ktorým sa ukladajú konečné antidumpingové opatrenia a uvoľňuje výber dočasného cla uloženého na dovoz určitých mrazených jahôd s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 408/2007 zo 16. apríla 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

14

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 409/2007 zo 16. apríla 2007, ktorým sa nahrádzajú prílohy I a II k nariadeniu Rady (ES) č. 673/2005, ktorým sa zavádzajú dodatočné dovozné clá na dovoz určitých výrobkov s pôvodom zo Spojených štátov amerických

16

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2007/232/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 26. marca 2007 o uvedení produktov repky olejnej (Brassica napus L., línie Ms8, Rf3 a Ms8xRf3) geneticky modifikovaných na účely tolerancie voči herbicídu na báze glufozinátu amónneho na trh v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES [oznámené pod číslom K(2007) 1234]

20

 

 

2007/233/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. apríla 2007 o vymenovaní členov zastupujúcich súkromný sektor v skupine expertov pre transferové oceňovanie nazývanej Spoločné fórum pre transferové oceňovanie

25

 

 

2007/234/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 16. apríla 2007 o súpise potenciálu výroby vína prezentovaného Rumunskom v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 [oznámené pod číslom K(2007) 1587]

27

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top