Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:090:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 90, 30. marec 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 90

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
30. marca 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 337/2007 z 27. marca 2007, ktorým sa od 1. januára 2007 upravujú sadzby uplatniteľné na služobné cesty úradníkov a ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev v Bulharsku a Rumunsku

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 338/2007 z 29. marca 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 339/2007 z 29. marca 2007, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 340/2007 z 29. marca 2007, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 341/2007 z 29. marca 2007 o otvorení a ustanovení správy colných kvót a zavedení systému dovozných licencií a osvedčení o pôvode vzťahujúcich sa na cesnak a niektoré ďalšie poľnohospodárske výrobky dovezené z tretích krajín

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 342/2007 z 29. marca 2007, ktorým sa v dôsledku pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 489/2005, pokiaľ ide o stanovenie intervenčných skladov a prevzatie nelúpanej ryže intervenčnými agentúrami

23

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 343/2007 z 29. marca 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor vyvážaný bez ďalšieho spracovania

26

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 344/2007 z 29. marca 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady na sirupy a niektoré iné výrobky z cukru vyvezené bez ďalšieho spracovania

28

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 345/2007 z 29. marca 2007, ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 958/2006

30

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 346/2007 z 29. marca 2007, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky

31

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 347/2007 z 29. marca 2007, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

35

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 348/2007 z 29. marca 2007, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže

37

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 349/2007 z 29. marca 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady na kŕmne zmesi na báze obilnín pre zvieratá

40

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 350/2007 z 29. marca 2007, ktorým sa stanovujú náhrady za výrobu v oblasti obilnín

42

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 351/2007 z 29. marca 2007, ktoré sa týka vydávania dovozných povolení na olivový olej v rámci tuniskej colnej kvóty

43

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 352/2007 z 29. marca 2007, ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 38/2007

44

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 353/2007 z 29. marca 2007, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

45

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 354/2007 z 29. marca 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 195/2007, ktorým sa v období od 1. marca do 31. augusta 2007 otvára nákup masla v určitých členských štátoch

47

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 355/2007 z 29. marca 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné za vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

48

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 356/2007 z 29. marca 2007 určujúce opravné čiastky náhrad pre obilniny

50

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 357/2007 z 29. marca 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady za vývoz sladu

52

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 358/2007 z 29. marca 2007, ktorým sa stanovuje opravná čiastka na vývoznú náhradu za vývoz sladu

54

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 359/2007 z 29. marca 2007, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady na produkty v sektore obilnín a ryže, dodávané v rámci národnej a komunitárnej potravinovej pomoci

56

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/198/Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady z 27. marca 2007, ktorým sa zriaďuje Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy a ktorým sa mu udeľujú výhody

58

 

 

Komisia

 

 

2007/199/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 6. decembra 2006 týkajúce sa schémy štátnej pomoci na výskum a vývoj v leteckom priemysle zrealizovanej Belgickom [oznámené pod číslom K(2006) 5792]  (1)

73

 

 

2007/200/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 6. decembra 2006 týkajúce sa štátnej pomoci na výskum a vývoj zrealizovanej Belgickom v prospech Techspace Aero [oznámené pod číslom K(2006) 5799]  (1)

79

 

 

2007/201/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 27. marca 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/757/ES o dočasných mimoriadnych fytosanitárnych opatreniach na zabránenie zavedeniu a šíreniu Phytophthora ramorum Werres, De Cock a Man in't Veld sp. nov. v rámci územia Spoločenstva [oznámené pod číslom K(2007) 1292]

83

 

 

2007/202/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 27. marca 2007, ktorým sa mení a dopĺňa dodatok B k prílohe XII k Aktu o pristúpení z roku 2003, pokiaľ ide o určité prevádzkarne v sektoroch mäsa, rýb a mlieka v Poľsku [oznámené pod číslom K(2007) 1305]  (1)

86

 

 

DOHODY

 

 

Rada

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Čínskou ľudovou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994

92

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a samostatným colným územím Taiwan, Penghu, Kinmen a Matsu podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994

92

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Malajziou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994

92

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Argentínskou republikou, pokiaľ ide o zmenu špecifických koncesií v listinách Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas pristúpenia k Európskemu spoločenstvu

92

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Brazíliou, pokiaľ ide o zmenu špecifických koncesií v listinách Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas pristúpenia k Európskemu spoločenstvu

93

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Uruguajom, týkajúca sa zmeny úľav v zoznamoch záväzkov Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky v rámci ich pristúpenia k Európskemu spoločenstvu

93

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Jednotná akcia Rady 2007/203/SZBP z 27. marca 2007 o predĺžení mandátu tímu EÚ na pomoc s prípravami na zriadenie možnej medzinárodnej civilnej misie v Kosove vrátane zložky osobitného zástupcu Európskej únie (prípravný tím ICM/OZEÚ)

94

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top