Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:076:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 76, 16. marec 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 76

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
16. marca 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 271/2007 z 15. marca 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 272/2007 z 15. marca 2007, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 16. marca 2007

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 273/2007 z 15. marca 2007, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky

6

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 274/2007 z 15. marca 2007, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 275/2007 z 15. marca 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1825/2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 pre označovanie hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 276/2007 z 15. marca 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 581/2004, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady pre určité druhy masla, a nariadenie (ES) č. 582/2004, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady pre sušené odstredené mlieko

16

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 277/2007 z 15. marca 2007 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz mäkkej pšenice v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 936/2006

18

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 278/2007 z 15. marca 2007 o výdaji vývozných povolení systému B na ovocie a zeleninu (pomaranče)

19

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 279/2007 z 15. marca 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú sadzby náhrad uplatniteľné pre určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

20

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2007/166/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 9. januára 2007, ktorým sa prijíma zoznam inšpektorov a inšpekčných prostriedkov Spoločenstva podľa článku 28 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu

22

 

 

2007/167/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 15. marca 2007, ktorým sa ustanovuje odchýlka z pravidiel pôvodu ustanovených rozhodnutím Rady 2001/822/ES, pokiaľ ide o niektoré produkty rybolovu dovážané zo Saint Pierre a Miquelonu [oznámené pod číslom K(2007) 834]  (1)

32

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top