EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:072:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 72, 13. marec 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 72

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
13. marca 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 260/2007 z 9. marca 2007, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a ktorým sa s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých volfrámových elektród s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 261/2007 z 12. marca 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 262/2007 z 12. marca 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1002/2006 na hospodársky rok 2006/2007

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 263/2007 z 12. marca 2007, ktorým sa určuje konečná miera náhrady a percentuálny podiel výdaja vývozných povolení systému B na ovocie a zeleninu (rajčiny, pomaranče, citróny, stolové hrozno a jablká)

14

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 264/2007 z 9. marca 2007, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu čerta morského v zónach VIIIc, IX a X Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES); vo vodách ES v zóne CECAF 34.1.1 plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska

16

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2007/163/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 10. júla 2006, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom a s vykonávaním Dohody o EHP (Vec č. COMP/M.4000 – INCO/Falconbridge) [oznámené pod číslom K(2006) 3052]  (1)

18

 

 

2007/164/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 19. júla 2006, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom a s vykonávaním Dohody o EHP (Prípad COMP/M.3796 – OMYA/J.M. HUBER PCC) [oznámené pod číslom K(2006) 3163]  (1)

24

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top