EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:066:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 66, 06. marec 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 66

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
6. marca 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 234/2007 z 5. marca 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 235/2007 z 5. marca 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 474/2006 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva (1)

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 236/2007 z 2. marca 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 314/2004 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Zimbabwe

14

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 237/2007 z 5. marca 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1002/2006 na hospodársky rok 2006/2007

17

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/149/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 5. marca 2007, ktorým sa zástupca generálneho tajomníka Rady Európskej únie poveruje, aby konal ako zástupca určitých členských štátov pri uzatváraní a spravovaní zmlúv o poskytovaní služieb súvisiacich s komunikačnou infraštruktúrou pre schengenské prostredie až do jej migrácie do komunikačnej infraštruktúry na náklady Európskeho spoločenstva

19

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Spoločná pozícia Rady 2007/150/SZBP z 5. marca 2007, ktorou sa obnovujú opatrenia na podporu účinného vykonávania mandátu Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY)

21

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Rady ministrov AKT – ES č. 7/2005 z 22. novembra 2005 o použití druhého prídelu vo výške 250 miliónov EUR z podmienenej čiastky vo výške 1 miliardy EUR v rámci 9. ERF, ktorý sa má použiť na druhú splátku pre vodohospodárske zariadenia AKT – EÚ (Ú. v. EÚ L 48, 18.2.2006)

28

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top