Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:065:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 65, 03. marec 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 65

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
3. marca 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 228/2007 z 2. marca 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 229/2007 z 2. marca 2007 o stanovení minimálnej predajnej ceny masla pre 26. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 230/2007 z 2. marca 2007 o stanovení maximálnej výšky pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo pre 26. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 231/2007 z 2. marca 2007 o stanovení maximálnej výšky pomoci na koncentrované maslo pre 26. jednotlivú verejnú súťaž vyhlásenú v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 232/2007 z 2. marca 2007 stanovujúce minimálnu predajnú cenu masla pri 58. individuálnej výzve na verejné obstarávanie, vyhlásené na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 2771/1999

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 233/2007 z 2. marca 2007, ktorým sa stanovujú dovozné clá uplatniteľné v prípade určitých druhov lúpanej ryže od 3. marca 2007

9

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2007/148/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 2. marca 2007, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/694/ES, ktorým sa zakazuje uvádzanie na trh tvarohu vyrobeného v mliekarenskom zariadení v Spojenom kráľovstve [oznámené pod číslom K(2007) 639]  (1)

10

 

 

Korigendá

 

 

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 221/2007 z 1. marca 2007, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky (Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2007)

12

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Európskeho parlamentu a Rady č. 1672/2006/ES z 24. októbra 2006, ktorým sa zriaďuje program Spoločenstva v oblasti zamestnanosti a sociálnej solidarity – Progress (Ú. v. EÚ L 315, 15.11.2006)

12

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1692/2006 z 24. októbra 2006, ktorým sa ustanovuje druhý program Marco Polo na poskytovanie finančnej pomoci Spoločenstva na zlepšenie environmentálnych vlastností systému nákladnej dopravy („Marco Polo II“) a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1382/2003 (Ú. v. EÚ L 328, 24.11.2006)

12

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top