Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:063:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 63, 01. marec 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 63

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
1. marca 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 184/2007 z 20. februára 2007 o povolení dvojmravčanu draselného (Formi LHS) ako kŕmnej doplnkovej látky  (1)

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 185/2007 z 20. februára 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 809/2003 a (ES) č. 810/2003, pokiaľ ide o predĺženie platnosti prechodných opatrení týkajúcich sa zariadení na kompostovanie a výrobu bioplynu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002  (1)

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 186/2007 z 21. februára 2007 o povolení nového použitia prípravku Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) ako kŕmnej doplnkovej látky  (1)

6

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2007/8/ES z 20. februára 2007, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy k smerniciam Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS a 90/642/EHS, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí fosfamidónu a mevinfosu  (1)

9

 

*

Smernica Komisie 2007/9/ES z 20. februára 2007, ktorou sa mení a dopĺňa príloha k smernici Rady 90/642/EHS, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí pre aldikarb  (1)

17

 

*

Smernica Komisie 2007/10/ES z 21. februára 2007, ktorou sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Rady 92/119/EHS, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré treba prijať v rámci ochrannej zóny v dôsledku prepuknutia vezikulárnej choroby ošípaných  (1)

24

 

*

Smernica Komisie 2007/11/ES z 21. februára 2007, ktorou sa menia a dopĺňajú určité prílohy k smerniciam Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí pre acetamiprid, tiakloprid, imazosulfurón, metoxyfenozide, S-metolachlór, milbemektín a tribenurón  (1)

26

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k zmenám a doplneniam rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 298, 15.11.2005)

38

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top