EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:053:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 53, 22. február 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 53

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
22. februára 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 168/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 169/2007 z 21. februára 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

15

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 170/2007 z 21. februára 2007 o otvorení výberového konania na udeľovanie vývozných povolení systému A3 na ovocie a zeleninu (paradajky, pomaranče, citróny a jablká)

17

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 171/2007 z 21. februára 2007, ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia na vydávanie dovozných povolení od 12. do 16. februára 2007 na produkty cukru v rámci colných kvót a preferenčných dohôd

20

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/127/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 19. februára 2007 o predĺžení obdobia uplatňovania opatrení rozhodnutia 2002/148/ES o ukončení porád so Zimbabwe podľa článku 96 Dohody o partnerstve medzi krajinami AKT a ES

23

 

 

Komisia

 

 

2007/128/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. februára 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/415/ES o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysoko patogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 u hydiny v Maďarsku a Spojenom kráľovstve [oznámené pod číslom K(2007) 510]  (1)

26

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top