Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:051:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 51, 20. február 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 51

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
20. februára 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 159/2007 z 19. februára 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 160/2007 z 15. februára 2007 týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 161/2007 z 15. februára 2007 týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 162/2007 z 19. februára 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivách s cieľom prispôsobiť jeho prílohy I a IV technickému pokroku (1)

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 163/2007 z 19. februára 2007, ktorým sa na hospodársky rok 2005/2006 stanovujú sumy, ktoré musia výrobcovia cukru zaplatiť predajcom cukrovej repy ako rozdiel medzi maximálnou hodnotou základného odvodu a hodnotou tohto odvodu

16

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 164/2007 z 19. februára 2007, ktorým sa ustanovuje výška produkčných odvodov v sektore cukru na hospodársky rok 2005/2006

17

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/117/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 15. februára 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie z 27. marca 2000, ktoré splnomocňuje riaditeľa Europolu začať rokovania o dohodách s tretími štátmi a orgánmi nesúvisiacimi s Európskou úniou

18

 

 

Komisia

 

 

2007/118/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 16. februára 2007, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa identifikačnej značky podľa smernice Rady 2002/99/ES [oznámené pod číslom K(2007) 422]  (1)

19

 

 

2007/119/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 16. februára 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2006/415/ES, 2006/416/ES a 2006/563/ES, pokiaľ ide o identifikačnú značku používanú na mäse z čerstvej hydiny [oznámené pod číslom K(2007) 431]  (1)

22

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Spoločná pozícia Rady 2007/120/SZBP z 19. februára 2007 o obnovení reštriktívnych opatrení voči Zimbabwe

25

 

*

Spoločná pozícia Rady 2007/121/SZBP z 19. februára 2007, ktorou sa predlžuje a mení a dopĺňa spoločná pozícia 2004/179/SZBP o reštriktívnych opatreniach proti vedeniu podnesterskej oblasti Moldavskej republiky

31

 

 

Korigendá

 

 

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 135/2007 z 13. februára 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady na spracované produkty na báze ovocia a zeleniny s výnimkou náhrad poskytnutých na základe pridaných cukrov (dočasne konzervované čerešne, lúpané rajčiny, konzervované čerešne, upravené lieskové orechy, niektoré druhy pomarančovej šťavy) (Ú. v. EÚ L 42, 14.2.2007)

33

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top