EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:046:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 46, 16. február 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 46

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
16. februára 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 143/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 144/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 145/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 146/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 3440/84 v súvislosti s podmienkami pre určité vlečné siete, ktoré využívajú plavidlá s palubnými čerpacími systémami

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 147/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa prispôsobujú určité rybné kvóty na obdobie rokov 2007 – 2012 v súlade s článkom 23 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 148/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa zapisujú určité názvy v Registri chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Geraardsbergse mattentaart (CHZO) – Pataca de Galicia alebo Patata de Galicia (CHZO) – Poniente de Granada (CHOP) – Gata-Hurdes (CHOP) – Patatas de Prades alebo Patates de Prades (CHZO) – Mantequilla de Soria (CHOP) – Huile d'olive de Nîmes (CHOP) – Huile d'olive de Corse alebo Huile d'olive de Corse – Oliu di Corsica (CHOP) – Clémentine de Corse (CHZO) – Agneau de Sisteron (CHZO) – Connemara Hill Lamb alebo Uain Sléibhe Chonamara (CHZO) – Sardegna (CHOP) – Carota dell'Altopiano del Fucino (CHZO) – Stelvio alebo Stilfser (CHOP) – Limone Femminello del Gargano (CHZO) – Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (CHOP) – Chouriça de Carne de Barroso – Montalegre (CHZO) – Chouriço de Abóbora de Barroso – Montalegre (CHZO) – Sangueira de Barroso – Montalegre (CHZO) – Batata de Trás-os-Montes (CHZO) – Salpicão de Barroso - Montalegre (CHZO) – Alheira de Barroso – Montalegre (CHZO) – Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso alebo Borrego de leite de Barroso (CHZO) – Azeite do Alentejo Interior (CHOP) – Paio de Beja (CHZO) – Linguíça do Baixo Alentejo alebo Chouriço de carne do Baixo Alentejo (CHZO) – Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (CHOP)]

14

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 149/2007 z 15. februára 2007 o zápise názvu do registra zaručených tradičných špecialít – Boerenkaas (ZTŠ)

18

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 150/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

20

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 151/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 16. februára 2007

23

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 152/2007 z 15. februára 2007 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz mäkkej pšenice v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 936/2006

26

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2007/102/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. februára 2007, ktorým sa prijíma plán práce na rok 2007 na implementáciu akčného programu Spoločenstva v oblasti verejného zdravia (2003 – 2008), vrátane ročného pracovného programu pre granty (1)

27

 

 

2007/103/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. februára 2007, ktorým sa ustanovujú Všeobecné zásady a kritériá výberu a financovania akcií v rámci programu verejného zdravia (1)

45

 

 

2007/104/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 15. februára 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/300/ES, pokiaľ ide o oblasti vyňaté zo zoznamu schválených zón so zreteľom na Bonamia ostreae [oznámené pod číslom K(2007) 419]  (1)

51

 

 

2007/105/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 15. februára 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2005/731/ES a 2005/734/ES, pokiaľ ide o predĺženie ich obdobia uplatňovania [oznámené pod číslom K(2007) 420]  (1)

54

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Jednotná akcia Rady 2007/106/SZBP z 15. februára 2007, ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Afganistan

55

 

*

Jednotná akcia Rady 2007/107/SZBP z 15. februára 2007, ktorou sa vymenúva osobitný zástupca Európskej únie pre Moldavskú republiku

59

 

*

Jednotná akcia Rady 2007/108/SZBP z 15. februára 2007, ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Sudán

63

 

*

Jednotná akcia Rady 2007/109/SZBP z 15. februára 2007, ktorou sa mení a dopĺňa a predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko

68

 

*

Jednotná akcia Rady 2007/110/SZBP z 15. februára 2007, ktorou sa predlžuje a mení a dopĺňa mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre mierový proces na Blízkom východe

71

 

*

Jednotná akcia Rady 2007/111/SZBP z 15. februára 2007, ktorou sa mení a dopĺňa a predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Zakaukazsko

75

 

*

Jednotná akcia Rady 2007/112/SZBP z 15. februára 2007, ktorou sa vymenúva osobitný zástupca Európskej únie pre oblasť Veľkých jazier v Afrike

79

 

*

Jednotná akcia Rady 2007/113/SZBP z 15. februára 2007, ktorou sa mení a dopĺňa a predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Strednú Áziu

83

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top