Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:041:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 41, 13. február 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 41

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
13. februára 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 126/2007 z 12. februára 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 127/2007 z 9. februára 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2368/2002, ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantmi

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 128/2007 z 12. februára 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 580/2004, ktorým sa ustanovuje verejná súťaž týkajúca sa vývozných náhrad za určité mliečne výrobky, a nariadenie (ES) č. 581/2004, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady pre určité druhy masla

6

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/89/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 12. februára 2007, ktorým sa vymenúvajú dvaja holandskí členovia a štyria holandskí náhradníci Výboru regiónov

8

 

 

Komisia

 

 

2007/90/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. februára 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2005/513/ES o harmonizovanom používaní rádiového frekvenčného spektra v pásme 5 GHz na implementáciu bezdrôtových prístupových systémov vrátane rádiových miestnych počítačových sietí LAN (WAS/RLAN) [oznámené pod číslom K(2007) 269]  (1)

10

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady 2007/91/SZBP z 12. februára 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/197/SZBP, ktorým sa ustanovuje mechanizmus správy financovania spoločných nákladov na operácie Európskej únie s vojenskými alebo obrannými dôsledkami (ATHENA)

11

 

*

Spoločná pozícia Rady 2007/92/SZBP z 12. februára 2007, ktorou sa obnovujú obmedzujúce opatrenia voči Pobrežiu Slonoviny

16

 

*

Spoločná pozícia Rady 2007/93/SZBP z 12. februára 2007, ktorou sa mení a obnovuje spoločná pozícia 2004/137/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Libérii

17

 

*

Spoločná pozícia Rady 2007/94/SZBP z 12. februára 2007, ktorou sa mení a dopĺňa spoločná pozícia 2002/960/SZBP, ktorá sa týka obmedzujúcich opatrení proti Somálsku

19

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY VI ZMLUVY O EÚ

 

*

Oznámenie o nadobudnutí platnosti protokolu vypracovaného na základe článku 43 ods. 1 Dohovoru o zriadení Európskeho policajného úradu

21

 

*

Oznámenie o nadobudnutí platnosti protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o zriadení Európskeho policajného úradu

21

 

*

Oznámenie o nadobudnutí platnosti protokolu vypracovaného na základe článku 43 ods. 1 Dohovoru o zriadení Európskeho policajného úradu

21

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top