Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:007:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 7, 12. január 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 7

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
12. januára 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 17/2007 z 11. januára 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 18/2007 z 11. januára 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú sadzby náhrad uplatniteľné pre určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 19/2007 z 11. januára 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor vyvážaný bez ďalšieho spracovania

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 20/2007 z 11. januára 2007, ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 958/2006

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 21/2007 z 11. januára 2007, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 22/2007 z 11. januára 2007, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 23/2007 z 11. januára 2007, ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na žiadosti o dovozné povolenia podané od 1. januára 2007 do 8. januára 2007 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 955/2005 pre ryžu pôvodom z Egypta

14

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2007/9/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/779/ES o opatreniach na ochranu zdravia zvierat pred vezikulárnou chorobou ošípaných v Taliansku [oznámené pod číslom K(2006) 6574]  (1)

15

 

 

2007/10/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/648/ES o ochranných opatreniach v súvislosti so pseudomorom hydiny v Bulharsku [oznámené pod číslom K(2006) 6717]  (1)

17

 

 

2007/11/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/362/ES z 2. mája 2005, ktorým sa schvaľuje plán eradikácie afrického moru ošípaných u diviačej zveri na Sardínii v Taliansku [oznámené pod číslom K(2006) 6718]

19

 

 

2007/12/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/363/ES o opatreniach na ochranu zdravia zvierat proti africkému moru ošípaných na Sardínii v Taliansku [oznámené pod číslom K(2006) 6729]  (1)

21

 

 

2007/13/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. decembra 2006, ktorým sa upravuje rozhodnutie 2004/459/ES, pokiaľ ide o doplnenie zoznamu jednotiek v počítačovej sieti Traces v dôsledku pristúpenia Bulharska a Rumunska [oznámené pod číslom K(2006) 6810]  (1)

23

 

 

2007/14/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/613/ES, pokiaľ ide o schválené inseminačné stanice pre odber spermy ošípaných v Kanade [oznámené pod číslom K(2006) 6812]  (1)

28

 

 

2007/15/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. decembra 2006, ktorým sa schvaľujú plány monitorovania na zisťovanie prítomnosti rezíduí alebo látok v živých zvieratách a živočíšnych produktoch podľa smernice Rady 96/23/ES predložené Bulharskom a Rumunskom [oznámené pod číslom K(2006) 6815]  (1)

30

 

 

2007/16/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. decembra 2006, ktorým sa stanovujú prechodné opatrenia pre obchod v rámci Spoločenstva so spermou, vajíčkami a embryami hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a zvierat čeľade koňovitých získaných v Bulharsku a Rumunsku [oznámené pod číslom K(2006) 6823]  (1)

31

 

 

2007/17/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. decembra 2006, ktorým sa schvaľujú plány na schválenie podnikov zameraných na obchod s hydinou a násadovými vajcami vo vnútri Spoločenstva podľa Smernice Rady 90/539/EHS [oznámené pod číslom K(2006) 6842]  (1)

33

 

 

2007/18/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. decembra 2006, ktorým sa schvaľujú pohotovostné plány na kontrolu slintačky a krívačky podľa smernice Rady 2003/85/ES [oznámené pod číslom K(2006) 6855]  (1)

36

 

 

2007/19/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. decembra 2006, ktorým sa schvaľujú pohotovostné plány na kontrolu klasického moru ošípaných podľa smernice Rady 2001/89/ES [oznámené pod číslom K(2006) 6858]  (1)

38

 

 

2007/20/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. decembra 2006 o finančnom príspevku Spoločenstva na implementáciu opatrení zameraných na epidemiologický prieskum a sledovanie katarálnej horúčky oviec (modrého jazyka) v rámci núdzových opatrení prijatých na boj proti tejto chorobe v Belgicku, Nemecku, Francúzsku, Luxembursku a Holandsku v rokoch 2006 a 2007 [oznámené pod číslom K(2006) 6968]

41

 

 

2007/21/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/760/ES, pokiaľ ide o určité ochranné opatrenia v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou a dovoz iných druhov vtákov ako hydina do Spoločenstva [oznámené pod číslom K(2006) 6969]  (1)

44

 

 

2007/22/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22 decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/857/ES, ktorým sa schvaľujú programy na eradikáciu a monitorovanie chorôb zvierat, určitých PSE a na prevenciu zoonóz, predložené členskými štátmi na rok 2007 [oznámené pod číslom K(2006) 6971]

46

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top