Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:411:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 411, 30. december 2006


Display all documents published in this Official Journal

Úradný vestník
Európskej únie

ISSN 1725-5147

L 411
Zväzok 49
30. decembra 2006Slovenské vydanie

 

Právne predpisy

  

Obsah

 

Akty, ktorých uverejnenie je povinné

 
 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1988/2006 z 21. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2424/2001 o vývoji druhej generácie Schengenského informačného systému (SIS II)

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1989/2006 z 21. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999

6

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1990/2006 z 21. decembra 2006 o vykonávaní protokolu č. 4 o jadrovej elektrárni Ignalina v Litve k Aktu o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky Program Ignalina

10

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1991/2006 z 21. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2092/91 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1)

18

 
  

II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 
  

Rada

  

2006/1006/ES

 
 

*

Rozhodnutie Rady z 21. decembra 2006 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov o predbežnom vykonávaní Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Grónska na strane druhej

27

 
  

Akty prijaté v súlade s hlavou VI Zmluvy o založení Európskej únie

 
 

*

Rozhodnutie Rady 2006/1007/SVV z 21. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/886/SVV o vývoji druhej generácie Schengenského informačného systému (SIS II)

78

 
 

(1)

Text s významom pre EHP

 SKAkty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzený čas.
Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


Top