EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:409:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 409, 30. december 2006


Display all documents published in this Official Journal

Úradný vestník
Európskej únie

ISSN 1725-5147

L 409
Zväzok 49
30. decembra 2006Slovenské vydanie

 

Právne predpisy

  

Obsah

 

Akty, ktorých uverejnenie je povinné

 
  

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1966/2006 z 21. decembra 2006 o elektronickom zaznamenávaní a vykazovaní rybolovných činností a o prostriedkoch diaľkového snímania

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1967/2006 z 21. decembra 2006 o riadiacich opatreniach pre trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva v Stredozemnom mori, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2847/93 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1626/94

11

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1968/2006 z 21. decembra 2006 o finančných príspevkoch Spoločenstva do Medzinárodného fondu pre Írsko (2007 – 2010)

86

 
  

II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 
  

Rada

  

2006/1001/ES

 
 

*

Rozhodnutie Asociačnej rady EÚ – Bulharsko č. 1/2006 z 31. mája 2006 o zlepšení obchodných opatrení pre spracované poľnohospodárske produkty uvedené v protokole 3 k Európskej dohode

97

 
  

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 
 

*

Jednotná akcia Rady 2006/1002/SZBP z 21. decembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2001/554/SZBP o zriadení inštitútu Európskej únie pre bezpečnostné štúdie

183
SKAkty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie pol’nohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzený čas.
Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


Top