Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:368:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 368, 23. december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 368

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
23. decembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1969/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa na rybársky rok 2007 stanovujú orientačné ceny a výrobné ceny Spoločenstva pre určité výrobky rybolovu podľa nariadenia (ES) č. 104/2000

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1970/2006 z 22. decembra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

6

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1971/2006 z 22. decembra 2006, ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 1. januára 2007

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1972/2006 z 22. decembra 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné za vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

11

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1973/2006 z 22. decembra 2006 určujúce opravné čiastky náhrad pre obilniny

13

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1974/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

15

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1975/2006 zo 7. decembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka

74

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1976/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Komisie (ES) č. 2204/2002, (ES) č. 70/2001 a (ES) č. 68/2001, pokiaľ ide o predĺženie obdobia ich uplatňovania ( 1 )

85

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1977/2006 z 21. decembra 2006, ktorým sa prispôsobuje nariadenie (ES) č. 1201/2006 stanovujúce koeficienty rovnováhy pre hospodársky rok 2006/2007, ktoré slúžia na výpočet trhových cien jatočne opracovaných tiel ošípaných z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska

87

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1978/2006 z 22. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 448/2001, pokiaľ ide o podávanie správ o konaniach o zrušení a opätovnom použití zrušených prostriedkov

89

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1979/2006 z 22. decembra 2006, ktorým sa otvárajú tarifné kvóty a ustanovuje sa ich správa na konzervované huby dovezené z tretích krajín

91

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1980/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa stanovujú prechodné opatrenia, ktoré menia a dopĺňajú nariadenie (ES) č. 2076/2002 a rozhodnutia 2001/245/ES, 2002/928/ES a 2006/797/ES, pokiaľ ide o ďalšie používanie určitých aktívnych látok, ktoré nie sú zahrnuté do prílohy I k smernici 91/414/EHS z dôvodu pristúpenia Bulharska ( 1 )

96

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1981/2006 z 22. decembra 2006 o podrobných pravidlách implementácie článku 32 nariadenia (ES) č. 1829/2003 Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o referenčné laboratórium Spoločenstva pre geneticky modifikované organizmy ( 1 )

99

 

*

Smernica Komisie 2006/142/ES z 22. decembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa príloha IIIa k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, ktorá obsahuje zoznam zložiek, ktoré musia byť vždy uvedené na označení potravín ( 1 )

110

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Komisie 2005/217/ES z 19. mája 2004 o opatreniach Dánska v prospech TV2/Danmark ( Ú. v. EÚ L 85, 23.3.2006 )

112

 

 

 

*

Oznam pre čitateľov

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top