Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:365:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 365, 21. december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 365

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
21. decembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1909/2006 z 18. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha k nariadeniu (ES) č. 2042/2000, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz televíznych kamerových systémov s pôvodom v Japonsku

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1910/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz televíznych kamerových systémov s pôvodom v Japonsku po preskúmaní ukončenia platnosti opatrení podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 384/96

7

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1911/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovozy roztokov močoviny a dusičnanu amónneho s pôvodom v Alžírsku, Bielorusku, Rusku a na Ukrajine, na základe preskúmania uplynutia platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 384/96

26

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1912/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

50

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1913/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania poľnohospodárskeho menového systému pre euro v poľnohospodárstve a ktorým sa menia a dopĺňajú určité nariadenia

52

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1914/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia pre poľnohospodárstvo v prospech menších ostrovov v Egejskom mori

64

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1915/2006 z 18. decembra 2006, ktorým sa pokračuje v predbežnom dohľade Spoločenstva nad dovozom určitých železných a oceľových výrobkov s pôvodom v určitých tretích krajinách

76

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1916/2006 z 18. decembra 2006 o otvorení a stanovení správy colných kvót Spoločenstva pre určité ryby a produkty rybolovu s pôvodom v Albánsku

78

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1917/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1342/2003, ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií na obilniny a ryžu

82

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1918/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa otvára colná kvóta a stanovuje spravovanie colnej kvóty na olivový olej s pôvodom v Tunisku

84

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 19. decembra 2006 o poskytnutí Salvádorskej republike osobitného stimulačného dojednania pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných po 1. januári 2007

86

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

2006/979/SZBP
Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru EUPM/1/2006 z 5. decembra 2006 o predĺžení mandátu veliteľa misie/policajného komisára policajnej misie Európskej únie (EUPM) v Bosne a Hercegovine (BaH)

87

 

*

2006/980/SZBP
Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru EUPT/2/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa predlžuje mandát veliteľa plánovacieho tímu EÚ (EUPT Kosovo) pre možnú operáciu krízového riadenia EÚ v oblasti právneho štátu a možných ďalších oblastiach v Kosove

88

 

 

 

*

Oznam pre čitateľov

s3

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top