Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:362:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 362, 20. december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 362

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
20. decembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1792/2006 z 23. októbra 2006, ktorým sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité nariadenia a rozhodnutia v oblasti voľného pohybu tovaru, voľného pohybu osôb, politiky hospodárskej súťaže, poľnohospodárstva (veterinárnych a fytosanitárnych právnych predpisov), rybného hospodárstva, dopravnej politiky, zdaňovania, štatistiky, sociálnej politiky a zamestnananosti, životného prostredia, colnej únie a vonkajších vzťahov

1

 

*

Smernica Komisie 2006/80/ES z 23. októbra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti energetiky

67

 

*

Smernica Komisie 2006/81/ES z 23. októbra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravuje smernica 95/17/ES, pokiaľ ide o neuvedenie jednej alebo viacerých zložiek v zozname, ktorým sa označujú kozmetické výrobky, a smernica 2005/78/ES, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré treba prijať proti emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok z motorov určených na používanie vo vozidlách

92

 

*

Smernica Komisie 2006/82/ES z 23. októbra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravuje smernica 91/321/EHS o počiatočnej dojčenskej výžive a následnej dojčenskej výžive a smernica 1999/21/ES o dietetických potravinách na osobitné lekárske účely

94

 

*

Smernica Komisie 2006/83/ES z 23. októbra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravuje smernica 2002/4/ES o registrácii podnikov s nosnicami, na ktoré sa vzťahuje smernica Rady 1999/74/ES

97

 

*

Smernica Komisie 2006/84/ES z 23. októbra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravuje smernica 2002/94/ES ustanovujúca podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení smernice Rady 76/308/EHS o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok týkajúcich sa určitých poplatkov, ciel, daní a iných opatrení

99

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top