EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:358:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 358, 16. december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 358

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
16. decembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1856/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1857/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o štátnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1858/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa otvára verejná súťaž na predaj vínneho destilátu na účely jeho použitia vo forme bioetanolu v Spoločenstve

22

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1859/2006 z 15. decembra 2006 o stanovení paušálnej odmeny za hlásenie poľnohospodárskeho podniku na účtovný rok 2007 informačnej siete poľnohospodárskych účtovných údajov

30

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1860/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1859/82 o výbere vykazujúcich hospodárstiev na účely stanovenia príjmov poľnohospodárskych fariem

31

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1861/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2237/77 o forme hlásenia poľnohospodárskej farmy

33

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1862/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 622/2003 o ustanovení opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva ( 1 )

36

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1863/2006 z 15. decembra 2006 o stanovení minimálnej predajnej ceny masla pre 22. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

38

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1864/2006 z 15. decembra 2006 o stanovení maximálnej výšky pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo pre 22. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

40

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1865/2006 z 15. decembra 2006 o stanovení maximálnej výšky pomoci na koncentrované maslo pre 22. jednotlivú verejnú súťaž vyhlásenú v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

42

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1866/2006 z 15. decembra 2006 stanovujúce minimálnu predajnú cenu masla pri 54. individuálnej výzve na verejné obstarávanie, vyhlásené na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 2771/1999

43

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1867/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 16. decembra 2006

44

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1868/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2247/2003, ktorým sa v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2286/2002 o opatreniach uplatniteľných na poľnohospodárske výrobky a tovary, ktoré vznikli spracovaním poľnohospodárskych výrobkov s pôvodom v štátoch Afriky, Karibiku a Pacifiku (štáty AKT)

47

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1869/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2172/2005, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania dovoznej colnej kvóty na živý hovädzí dobytok s hmotnosťou vyššou ako 160 kg a s pôvodom vo Švajčiarsku podľa Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi produktmi

49

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. júla 2006 o uzatvorení dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Barbadosom, Belize, Konžskou republikou, Fidžijskou republikou, Guyanskou republikou, Republikou Pobrežia Slonoviny, Jamajkou, Kenskou republikou, Madagaskarskou republikou, Malawijskou republikou, Maurícijskou republikou, Mozambickou republikou, Surinamskou republikou, Svätým Krištofom a Nevis, Svazijským kráľovstvom, Tanzánijskou zjednotenou republikou, Republikou Trinidadom a Tobagom, Ugandskou republikou, Zambijskou republikou a Zimbabwianskou republikou a o garantovaných cenách trstinového cukru na dodacie obdobie rokov 2005–2006 a dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Indickou republikou o garantovaných cenách trstinového cukru na dodacie obdobie rokov 2005–2006

51

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 17. novembra 2006 o dočasnom uplatňovaní Dohody o založení Medzinárodnej organizácie pre výskum energie jadrovej syntézy ITER pre spoločnú implementáciu projektu ITER a Dohody o výsadách a imunitách Medzinárodnej organizácie pre výskum energie jadrovej syntézy ITER pre spoločnú implementáciu projektu ITER [oznámené pod číslom K(2006) 5557]

60

Dohoda o založení Medzinárodnej organizácie ITER pre energiu jadrovej syntézy pre spoločnú implementáciu projektu ITER

62

Dohoda o výsadách a imunitách v rámci Medzinárodnej organizácie pre výskum energie jadrovej syntézy ITER pre spoločnú implementáciu projektu ITER

82

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. decembra 2006, ktorým sa stanovujú príslušné úrovne emisií pridelené Spoločenstvu a každému jeho členskému štátu v rámci Kjótskeho protokolu podľa rozhodnutia Rady 2002/358/ES [oznámené pod číslom K(2006) 6468]

87

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top