EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:349:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 349, 12. december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 349

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
12. decembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1817/2006 z 11. decembra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1818/2006 z 11. decembra 2006 o vykonávaní systému riadenia množstvového stropu chloridu draselného v súvislosti s antidumpingovými opatreniami uplatniteľnými na dovoz chloridu draselného s pôvodom v Bielorusku

3

 

*

Smernica Komisie 2006/130/ES z 11. decembra 2006, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES, pokiaľ ide o ustanovenie kritérií na vyňatie určitých veterinárnych liekov určených pre zvieratá, z ktorých sa vyrábajú potraviny, z požiadavky veterinárneho predpisu ( 1 )

15

 

*

Smernica Komisie 2006/131/ES z 11. decembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť metamidofos ako účinnú látku ( 1 )

17

 

*

Smernica Komisie 2006/132/ES z 11. decembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/141/EHS s cieľom zaradiť procymidone medzi účinné látky ( 1 )

22

 

*

Smernica Komisie 2006/133/ES z 11. decembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť flusilazol medzi účinné látky ( 1 )

27

 

*

Smernica Komisie 2006/134/ES z 11. decembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť fenarimol medzi účinné látky ( 1 )

32

 

*

Smernica Komisie 2006/135/ES z 11. decembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť carbendazim medzi účinné látky ( 1 )

37

 

*

Smernica Komisie 2006/136/ES z 11. decembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť dinocap ako účinnú látku ( 1 )

42

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 13. novembra 2006 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom o úprave výšky finančného príspevku Nórska stanoveného v Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom o účasti Nórska na práci Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDZ)

47

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom o úprave výšky finančného príspevku Nórska stanoveného v Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom o účasti Nórska na práci Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDZ)

49

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 11. decembra 2006, ktorým sa predlžuje obdobie platnosti rozhodnutia 2002/887/ES, pokiaľ ide o prirodzene alebo umelo zakrpatené rastliny cyprušteka (Chamaecyparis Spach), borievky (Juniperus L.) a borovice (Pinus L.) s pôvodom v Japonsku [oznámené pod číslom K(2006) 5997]

51

 

*

Rozhodnutie Komisie z 11. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje výnimka z určitých ustanovení smernice Rady 2000/29/ES, pokiaľ ide o rastliny Vitis L., okrem plodov, s pôvodom v Chorvátsku a bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko [oznámené pod číslom K(2006) 6365]

52

 

*

Rozhodnutie Komisie z 11. decembra 2006, ktorým sa stanovuje finančný príspevok Spoločenstva na výdavky vzniknuté v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami prijatými na boj proti katarálnej horúčke oviec vo Francúzsku v rokoch 2004 a 2005 [oznámené pod číslom K(2006) 6382]

56

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Jednotná akcia Rady 2006/918/SZBP z 11. decembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2006/304/SZBP o zriadení plánovacieho tímu EÚ (EUPT Kosovo) pre možnú operáciu krízového riadenia EÚ v oblasti právneho štátu a možných ďalších oblastiach v Kosove

57

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k jednotnej akcii Rady 2006/867/SZBP z 30. novembra 2006, ktorou sa predlžuje a mení a dopĺňa mandát Pozorovateľskej misie Európskej únie (EUMM) ( Ú. v. EÚ L 335, 1.12.2006 )

59

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top