Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:330:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 330, 28. november 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 330

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
28. novembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1747/2006 z 27. novembra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1748/2006 z 27. novembra 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1002/2006 na hospodársky rok 2006/2007

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1749/2006 z 27. novembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1445/95 o pravidlách uplatňovania dovozných a vývozných povolení v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1750/2006 z 27. novembra 2006 o povolení selenometionínu ako kŕmnej doplnkovej látky ( 1 )

9

 

*

Smernica Komisie 2006/119/ES z 27. novembra 2006, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/56/ES o vykurovacích systémoch pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá ( 1 )

12

 

*

Smernica Komisie 2006/120/ES z 27. novembra 2006, ktorou sa opravuje a mení a dopĺňa smernica 2005/30/ES, ktorou sa menia a dopĺňajú za účelom ich prispôsobenia technickému pokroku smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/24/ES a 2002/24/ES o schvaľovaní typov dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel ( 1 )

16

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutia Rady zo 17. júla 2006 o podpísaní a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Uruguajskou východnou republikou o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

18

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Uruguajskou východnou republikou o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

19

 

*

Rozhodnutie Rady z 20. novembra 2006, ktorým sa mení, dopĺňa a predlžuje rozhodnutie 2001/923/ES o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program „Pericles“)

28

 

*

Rozhodnutie Rady z 20. novembra 2006, ktorým sa na nezúčastnené členské štáty rozširuje uplatňovanie rozhodnutia 2006/849/ES, ktorým sa mení, dopĺňa a predlžuje rozhodnutie 2001/923/ES o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program „Pericles“)

30

 

 

Komisia

 

*

Odporúčanie Komisie z 24. októbra 2006 o správe finančných prostriedkov na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky a zaobchádzanie s vyhoreným palivom a rádioaktívnym odpadom

31

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top