EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:316:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 316, 16. november 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 316

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
16. novembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1687/2006 z 15. novembra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1688/2006 z 15. novembra 2006, ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 2375/2002, pokiaľ ide o určité dovozné povolenia vydané pre tranžu č. 4 podkvóty III v rámci colných kvót na dovoz pšenice obyčajnej inej ako vysokej kvality

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1689/2006 z 15. novembra 2006 o výdaji vývozných licencií systému A3 na ovocie a zeleninu (paradajky, pomaranče, citróny, stolové hrozno a jablká)

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1690/2006 z 15. novembra 2006, ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 16. novembra 2006

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1691/2006 z 15. novembra 2006, ktorým sa stanovuje zákaz lovu tresky obyčajnej v zóne IIIa Kattegat Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou Nemecka

10

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. novembra 2006 o zabránení dvojitému započítaniu znižovania emisií skleníkových plynov v rámci systému obchodovania s emisiami v Spoločenstve pri projektových aktivitách Kjótskeho protokolu v zmysle smernice 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady [oznámené pod číslom K(2006) 5362]  (1)

12

 

*

Rozhodnutie Komisie z 15. novembra 2006, ktorým sa ukončuje antidumpingové konanie týkajúce sa dovozu farebných televíznych obrazoviek CRT s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, Kórejskej republike, Malajzii a Thajsku

18

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 584/2006 z 10. apríla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1480/2003, ktorým sa uplatňuje konečné vyrovnávacie clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uplatnené na dovozy niektorých mikroelektronických obvodov známych ako DRAM (dynamické pamäte s priamym prístupom) s pôvodom v Kórejskej republike (Ú. v. EÚ L 103, 12.4.2006)

35

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top