Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:302:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 302, 01. november 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 302

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
1. novembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1623/2006 zo 17. októbra 2006, ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 7/2005, ktorým sa prijímajú samostatné a prechodné opatrenia na otvorenie colnej kvóty Spoločenstva pre určité poľnohospodárske produkty s pôvodom vo Švajčiarsku

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1624/2006 z 31. októbra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1625/2006 z 31. októbra 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1002/2006 na hospodársky rok 2006/2007

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1626/2006 z 31. októbra 2006, ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 1. novembra 2006

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1627/2006 z 24. októbra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 794/2004, pokiaľ ide o štandardné formuláre na oznamovanie štátnej pomoci

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1628/2006 z 24. októbra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na národnú regionálnu investičnú pomoc ( 1 )

29

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1629/2006 z 31. októbra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1010/2006 o určitých výnimočných opatreniach na podporu trhu v sektore vajec a hydiny v určitých členských štátoch

41

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1630/2006 z 31. októbra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 933/2002 o otvorení a stanovení správy colných kvót na určité poľnohospodárske produkty s pôvodom vo Švajčiarsku a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 851/95

43

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1631/2006 z 31. októbra 2006, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu soley obyčajnej v zónach IIIa, IIIb, c, d (vody ES) Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Švédska

45

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 31. októbra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/4/ES, ktorým sa členské štáty oprávňujú dočasne prijať mimoriadne opatrenia proti šíreniu Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith vo vzťahu k Egyptu [oznámené pod číslom K(2006) 5109]

47

 

*

Rozhodnutie Komisie z 31. októbra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/359/ES, pokiaľ ide o prístavy vykládky dubovej (Quercus L.) guľatiny s kôrou, ktorá má pôvod v Spojených štátoch [oznámené pod číslom K(2006) 5142]

49

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top