Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:299:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 299, 28. október 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 299

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
28. októbra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1604/2006 z 27. októbra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1605/2006 z 27. októbra 2006 o stanovení minimálnej predajnej ceny masla pre 19. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1606/2006 z 27. októbra 2006 o stanovení maximálnej výšky pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo pre 19. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1607/2006 z 27. októbra 2006 o stanovení maximálnej výšky pomoci na koncentrované maslo pre 19. jednotlivú verejnú súťaž vyhlásenú v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1608/2006 z 27. októbra 2006 stanovujúce minimálnu predajnú cenu masla pri 51. individuálnej výzve na verejné obstarávanie, vyhlásené na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 2771/1999

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1609/2006 z 27. októbra 2006, ktorým sa na obdobie dvoch rokov povoľuje uvádzať na trh počiatočnú dojčenskú výživu na báze hydrolyzátov srvátkových bielkovín získaných z bielkovín kravského mlieka ( 1 )

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1610/2006 z 27. októbra 2006, ktorým sa ustanovujú výnimky z ustanovení nariadenia (ES) č. 327/1998 a nariadenia (ES) č. 1291/2000, pokiaľ ide o niektoré dovozné povolenia vydané pre júlovú tranžu roku 2006 v rámci colných kvót na dovoz ryže a zlomkovej ryže

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1611/2006 z 27. októbra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 832/2006 o rozdelení národných referenčných množstiev stanovených na obdobie 2005/2006 v prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 1788/2003 na dodávky a priamy predaj

13

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1612/2006 z 27. októbra 2006 určujúce opravné čiastky náhrad pre obilniny

15

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1613/2006 z 27. októbra 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady za vývoz sladu

17

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1614/2006 z 27. októbra 2006, ktorým sa stanovuje opravná čiastka na vývoznú náhradu za vývoz sladu

19

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1615/2006 z 27. októbra 2006, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady na produkty v sektore obilnín a ryže, dodávané v rámci národnej a komunitárnej potravinovej pomoci

21

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 25. septembra 2006 o schválení v mene Európskeho spoločenstva Rotterdamského dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom schválení na niektoré nebezpečné chemické látky a pesticídy v medzinárodnom obchode

23

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 27. októbra 2006 o uverejnení odkazu s obmedzením na normu EN 13000:2004 Žeriavy – Pojazdné žeriavy v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/37/ES [oznámené pod číslom K(2006) 5059]  ( 1 )

26

 

*

Rozhodnutie Komisie z 27. októbra 2006 o neuverejnení odkazu na normu EN 13683:2003 Záhradné zariadenia – motorové drviče/štiepkovače – bezpečnosť v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/37/ES [oznámené pod číslom K(2006) 5060]  ( 1 )

29

 

*

Rozhodnutie Komisie z 27. októbra 2006 o neuverejnení odkazu na normu EN ISO 14122-4:2004 Bezpečnosť strojov – Stabilné prostriedky na prístup k strojom – časť 4: Pevné rebríky v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/37/ES [oznámené pod číslom K(2006) 5062]  ( 1 )

30

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici Rady 93/68/EHS z 22. júla 1993, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 87/404/EHS (jednoduché tlakové nádoby), 88/378/EHS (bezpečnosť hračiek), 89/106/EHS (stavebné výrobky), 89/336/EHS (elektromagnetická kompatibilita), 89/392/EHS (strojové zariadenie), 89/686/EHS (zariadenia osobnej ochrany), 90/384/EHS (neautomatické váhové prístroje), 90/385/EHS (implantabilné liečebné prístroje), 90/396/EHS (prostriedky na plynové palivo), 91/263/EHS (telekomunikačné terminálové zariadenie), 92/42/EHS (nové teplovodné kotly na tekuté alebo plynové palivo) a 73/23/EHS (elektrické zariadenia skonštruované na použitie v rámci určitého rozmedzia napätia) ( Ú. v. ES L 220, 30.8.1993 ) (Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 13/zv. 12, s. 173)

32

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top