EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:298:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 298, 27. október 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 298

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
27. októbra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1595/2006 z 26. októbra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1596/2006 z 25. októbra 2006, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu hlbinnej krevety v zóne 3L Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku (NAFO) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Lotyšska

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1597/2006 z 26. októbra 2006, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1598/2006 z 26. októbra 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady na kŕmne zmesi na báze obilnín pre zvieratá

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1599/2006 z 26. októbra 2006, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1600/2006 z 26. októbra 2006, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

14

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1601/2006 z 26. októbra 2006, ktoré sa týka vydávania dovozných povolení na ryžu v prípade žiadostí podaných počas prvých desiatich pracovných dní v mesiaci októbri 2006 podľa nariadenia (ES) č. 327/98

16

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1602/2006 z 26. októbra 2006 o predložených ponukách na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1421/2006

19

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1603/2006 z 26. októbra 2006 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz mäkkej pšenice v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 936/2006

20

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie č. 05/JP/2006 Spoločného výboru zriadeného na základe Dohody o vzájomnom uznávaní medzi Európskym spoločenstvom a Japonskom z 26. septembra 2006 týkajúce sa zaradenia orgánu na posudzovanie zhody do sektorovej prílohy o koncových telekomunikačných zariadeniach a rádiových zariadeniach

21

 

*

Rozhodnutie výboru pre leteckú dopravu medzi Spoločenstvom a Švajčiarskom č. 1/2006 z 18. októbra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha k Dohode o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou

23

 

*

Rozhodnutie výboru pre leteckú dopravu medzi Spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou č. 2/2006 z 18. októbra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha k Dohode o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou

25

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Rozhodnutie Rady 2006/729/SZBP/SVV zo 16. októbra 2006 o podpísaní v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a postupovaní údajov z osobného záznamu o cestujúcom (PNR) leteckými dopravcami Ministerstvu vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických

27

Dohoda medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a postupovaní údajov z osobného záznamu o cestujúcom (PNR) leteckými dopravcami Ministerstvu vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických

29

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 2091/2005 z 15. decembra 2005 o uverejnení nomenklatúry poľnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady na rok 2006, stanovené nariadením (EHS) č. 3846/87 ( Ú. v. EÚ L 343, 24.12.2005 )

32

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top