EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:286:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 286, 17. október 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 286

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
17. októbra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1544/2006 z 5. októbra 2006, ktorým sa ustanovujú zvláštne opatrenia na podporu chovu húseníc priadky morušovej (kodifikované znenie)

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1545/2006 zo 16. októbra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1546/2006 zo 4. októbra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 622/2003 o ustanovení opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva (1)

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1547/2006 z 13. októbra 2006 stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 2204/90

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1548/2006 zo 16. októbra 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 17. októbra 2006

12

 

*

Smernica Rady 2006/79/ES z 5. októbra 2006 o oslobodení od daní pri dovoze malých zásielok tovaru neobchodného charakteru z tretích krajín (kodifikované znenie)

15

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady zo 17. júla 2006 o podpísaní a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Maldivskou republikou o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

19

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Maldivskou republikou o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

20

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top