Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:270:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 270, 29. september 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 270

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
29. septembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1424/2006 z 25. septembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1676/2001, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovozy polyetyléntereftalátového filmus pôvodom v Indii a Kórejskej republike

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1425/2006 z 25. septembra 2006, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých plastových vriec a vrecúšok s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Thajsku a ukončuje sa konanie týkajúce sa dovozu určitých plastových vriec a vrecúšok s pôvodom v Malajzii

4

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1426/2006 z 28. septembra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

42

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1427/2006 z 28. septembra 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor vyvážaný bez ďalšieho spracovania

44

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1428/2006 z 28. septembra 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady na sirupy a niektoré iné výrobky z cukru vyvezené bez ďalšieho spracovania

46

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1429/2006 z 28. septembra 2006, ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 958/2006

48

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1430/2006 z 28. septembra 2006, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

49

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1431/2006 z 28. septembra 2006, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

51

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1432/2006 z 28. septembra 2006, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

54

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1433/2006 z 28. septembra 2006, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

58

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1434/2006 z 28. septembra 2006, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže

60

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1435/2006 z 28. septembra 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady na kŕmne zmesi na báze obilnín pre zvieratá

63

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1436/2006 z 28. septembra 2006 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz mäkkej pšenice v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 936/2006

65

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Informácia o nadobudnutí účinnosti rozhodnutia Asociačnej rady EÚ–Tunisko č. 1/2006 z 28. júla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa protokol č. 4 k euro-stredomorskej dohode týkajúci sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce

66

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie č. 1/2006 Spoločného výboru EÚ–Švajčiarsko zo 6. júla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (sociálne zabezpečenie) k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej, o voľnom pohybe osôb

67

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. septembra 2006, ktorým sa Cyperskej republike udeľuje výnimka z určitých ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/54/ES [oznámené pod číslom K(2006) 4177]

72

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top