Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:265:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 265, 26. september 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 265

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
26. septembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1405/2006 z 18. septembra 2006, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia pre poľnohospodárstvo v prospech menších ostrovov v Egejskom mori a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1406/2006 z 18. septembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1788/2003 stanovujúce poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1407/2006 z 25. septembra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1408/2006 z 22. septembra 2006, ktorým sa stanovuje zákaz lovu tresky obyčajnej v zóne I a IIb Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou Poľska

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1409/2006 z 22. septembra 2006 ktorým sa ustanovuje zákaz lovu tresky v zónach I, II (nórske vody) Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou Francúzska

14

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1410/2006 z 25. septembra 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1002/2006 na hospodársky rok 2006/2007

16

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Výboru pre colnú spoluprácu ES – Turecko č. 1/2006 z 26. septembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania rozhodnutia Asociačnej rady ES – Turecko č. 1/95

18

 

*

Odporúčanie Komisie z 22. septembra 2006 o účinnosti opaľovacích prípravkov a o nich uvádzaných súvisiacich údajoch [oznámené pod číslom K(2006) 4089]  (1)

39

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 111/2005 z 22. decembra 2004, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami (Ú. v. EÚ L 22, 26.1.2005)

44

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top