EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:234:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 234, 29. august 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 234

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
29. augusta 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1280/2006 z 28. augusta 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1281/2006 z 28. augusta 2006, ktorým sa stanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 595/2004 na roky 2005/2006, pokiaľ ide o lehoty platby poplatkov za mlieko a mliečne výrobky nákupcami a výrobcami

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1282/2006 zo 17. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o vývozné licencie a vývozné náhrady pre mlieko a mliečne výrobky

4

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 7. augusta 2006, ktorým sa zriaďuje skupina expertov pre potreby politiky týkajúce sa údajov o trestnej činnosti a trestnom súdnictve

29

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. augusta 2006 o ukončení antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu obuvi s ochrannou špičkou s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Indii

33

 

*

Odporúčanie Komisie zo 17. augusta 2006 o prevencii a znížení obsahu toxínov Fusarium v obilninách a výrobkoch z obilnín ( 1 )

35

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. augusta 2006, ktorým sa členským štátom umožňuje predĺženie dočasných povolení týkajúcich sa novej účinnej látky beflubutamid [oznámené pod číslom K(2006) 3806]  ( 1 )

41

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 82/97 z 19. decembra 1996, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktoré ustanovuje Colný kódex Spoločenstva ( Ú. v. ES L 17, 21.1.1997 ) (Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 02/zv. 08, s. 179)

43

 

*

Korigendum k smernici Rady 99/59/ES zo 17. júna 1999, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/388/EHS v súvislosti so systémom dane z pridanej hodnoty používaným pri službách telekomunikácií ( Ú. v. ES L 162, 26.6.1999 ) (Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 09/zv. 01, s. 324)

43

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Rady z 29. júna 1998 o poradení sa s Európskou centrálnou bankou národnými orgánmi o návrhu právnych predpisov ( Ú. v. ES L 189, 3.7.1998 ) (Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 01/zv. 01, s. 446)

44

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top