EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:218:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 218, 09. august 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 218

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
9. augusta 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1199/2006 z 8. augusta 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1200/2006 z 8. augusta 2006, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývoz jačmeňa v držbe českej intervenčnej agentúry v Belgicku

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1201/2006 z 8. augusta 2006 stanovujúce koeficienty rovnováhy pre hospodársky rok 2006/2007, ktoré slúžia na výpočet trhových cien jatočne opracovaných tiel ošípaných

10

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 27. júla 2006, ktorým sa z financovania Spoločenstva vylučujú niektoré výdavky uskutočnené členskými štátmi v rámci Záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) [oznámené pod číslom K(2006) 3331]

12

 

*

Rozhodnutie Komisie z 3. augusta 2006, ktorým sa mení a dopĺňa dodatok B k prílohe XII k Aktu o pristúpení z roku 2003, pokiaľ ide o niektoré prevádzkarne v sektoroch mäsa, rýb a mlieka v Poľsku [oznámené pod číslom K(2006) 3462]  (1)

17

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. augusta 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 92/452/EHS, pokiaľ ide o určité pracoviská na odber a produkciu embryí v Spojených štátoch amerických [oznámené pod číslom K(2006) 3456]  (1)

20

 

*

Rozhodnutie Komisie z 8. augusta 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/802/ES, ktorým sa prijímajú záväzky ponúknuté v súvislosti s antidumpingovým konaním týkajúcim sa dovozu chloridu draselného s pôvodom v Ruskej federácii

22

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top