EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:214:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 214, 04. august 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 214

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
4. augusta 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1183/2006 z 24. júla 2006, ktorým sa určuje stupnica Spoločenstva na klasifikáciu jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka (kodifikované znenie)

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1184/2006 z 24. júla 2006, ktorým sa uplatňujú určité pravidlá hospodárskej súťaže na produkciu poľnohospodárskych výrobkov a obchodovanie s nimi (kodifikované znenie)

7

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1185/2006 z 24. júla 2006, ktorým sa vypovedá Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a vládou Angolskej ľudovej republiky o rybolove pri pobreží Angoly a ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 2792/1999

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1186/2006 z 3. augusta 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1187/2006 z 3. augusta 2006, ktorým sa stanovuje odchýlka od nariadenia (ES) č. 796/2004, pokiaľ ide o uplatňovanie jeho článku 21 v niektorých členských štátoch

14

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1188/2006 z 3. augusta 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1002/2006 na hospodársky rok 2006/2007

19

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1189/2006 z 3. augusta 2006, ktorým sa šesťdesiaty šiestykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 467/2001

21

 

*

Smernica Komisie 2006/70/ES z 1. augusta 2006, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu „politicky exponovaná osoba“, a technické kritériá postupov zjednodušenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a výnimky na základe finančnej činnosti vykonávanej príležitostne alebo vo veľmi obmedzenom rozsahu

29

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 11. apríla 2006 o prideľovaní množstiev kontrolovaných látok, ktoré sú v Spoločenstve v roku 2006 povolené na základné použitie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 [oznámené pod číslom K(2006) 1483]  ( 1 )

35

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. júla 2006, ktorým sa nahrádza príloha k rozhodnutiu 2005/769/ES, ktorým sa ustanovujú pravidlá obstarávania potravinovej pomoci mimovládnymi organizáciami oprávnenými Komisiou zakúpiť a získavať výrobky určené na dodanie podľa nariadenia Rady (ES) č. 1292/96

50

 

*

Rozhodnutie Komisie z 2. augusta 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 93/195/EHS o veterinárnych podmienkach a o veterinárnej certifikácii pre opakovaný vstup registrovaných koní určených na dostihy, súťaže a kultúrne podujatia po dočasnom vývoze [oznámené pod číslom K(2006) 3400]  ( 1 )

59

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top