EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:211:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 211, 01. august 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 211

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
1. augusta 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1166/2006 z 31. júla 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1167/2006 z 31. júla 2006 o udeľovaní dovozných certifikátov pre mrazené hovädzie boky

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1168/2006 z 31. júla 2006, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokiaľ ide o cieľ Spoločenstva znížiť prevalenciu určitých sérotypov salmonely u nosníc Gallus gallus, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1003/2005 ( 1 )

4

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1169/2006 z 31. júla 2006 určujúce opravné čiastky náhrad pre obilniny

9

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1170/2006 z 31. júla 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady za vývoz sladu

11

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1171/2006 z 31. júla 2006, ktorým sa stanovuje opravná čiastka na vývoznú náhradu za vývoz sladu

13

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1172/2006 z 31. júla 2006, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady na produkty v sektore obilnín a ryže, dodávané v rámci národnej a komunitárnej potravinovej pomoci

15

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1173/2006 z 31. júla 2006, ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 1. augusta 2006

17

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1174/2006 z 31. júla 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1002/2006 na hospodársky rok 2006/2007

20

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1175/2006 z 31. júla 2006 o výdaji vývozných povolení systému B na ovocie a zeleninu (citróny)

22

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 29. novembra 2005 o podpise Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

23

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

24

 

*

Rozhodnutie Rady z 9. júna 2006 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

39

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top