Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:199:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 199, 21. júl 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 199

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
21. júla 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1113/2006 z 20. júla 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1114/2006 z 20. júla 2006 týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1115/2006 z 20. júla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 3703/85 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania spoločných obchodných noriem pre niektoré čerstvé alebo mrazené ryby

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1116/2006 z 20. júla 2006, ktorým sa zakazuje lov sardely obyčajnej v podoblasti VIII ICES

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1117/2006 z 20. júla 2006 o vyplatení prémie za usmrtenie a dodatočných platbách v rámci veterinárnych opatrení, ktorými sa predpisuje usmrtenie zvierat v Holandsku

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1118/2006 z 20. júla 2006 o pozastavení vydávania dovozných povolení na novozélandské maslo dovezené v rámci colnej kvóty

11

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1119/2006 z 20. júla 2006, ktorým sa určuje maximálne zníženie dovozného cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1058/2006

13

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1120/2006 z 20. júla 2006, ktorým sa určuje maximálna zľava z dovozného cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1057/2006

14

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1121/2006 z 20. júla 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné za vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

15

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1122/2006 z 20. júla 2006 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz jačmeňa v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 935/2006

17

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1123/2006 z 20. júla 2006 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz mäkkej pšenice v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 936/2006

18

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 11. júla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/231/ES, ktorým sa Švédsko splnomocňuje na uplatňovanie zníženej sadzby zdaňovania elektriny spotrebovanej v určitých domácnostiach a spoločnostiach sektoru služieb v súlade s článkom 19 smernice 2003/96/ES

19

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. júla 2006 o osobitných podmienkach vzťahujúcich sa na určité potraviny dovezené z určitých tretích krajín v dôsledku rizík kontaminácie týchto výrobkov aflatoxínmi [oznámené pod číslom K(2006) 3113]  ( 1 )

21

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. júla 2006 o zriadení poradnej skupiny pre posudzovanie noriem na účely poskytovania poradenstva Komisii týkajúceho sa objektívnosti a neutrality stanovísk Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG)

33

 

*

Rozhodnutie Komisie z 19. júla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/415/ES o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 u hydiny v Spoločenstve [oznámené pod číslom K(2006) 3257]  ( 1 )

36

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top