EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:194:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 194, 14. júl 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 194

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
14. júla 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1066/2006 z 27. júna 2006, ktorým sa od 1. júla 2006 upravuje sadzobník platný pre služobné cesty úradníkov a ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev v členských štátoch

1

 

*

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1067/2006 z 27. júna 2006, ktorým sa upravujú opravné koeficienty uplatniteľné na odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1068/2006 z 13. júla 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

4

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1069/2006 z 13. júla 2006, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky

6

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1070/2006 z 13. júla 2006, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

11

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1071/2006 z 13. júla 2006, ktorým sa neposkytuje žiadna náhrada na sušené odstredené mlieko v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 582/2004

13

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1072/2006 z 13. júla 2006, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

14

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1073/2006 z 13. júla 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor vyvážaný bez ďalšieho spracovania

18

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1074/2006 z 13. júla 2006, ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 958/2006

20

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1075/2006 z 13. júla 2006, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže

21

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1076/2006 z 13. júla 2006, ktorým sa stanovujú náhrady za výrobu v oblasti obilnín

24

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1077/2006 z 13. júla 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné za vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

25

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1078/2006 z 13. júla 2006 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz jačmeňa v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 935/2006

27

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1079/2006 z 13. júla 2006, ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz mäkkej pšenice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 936/2006

28

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 27. júna 2006, ktorým sa pre Generálny sekretariát Rady určuje menovací orgán a orgán oprávnený uzatvárať pracovné zmluvy

29

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

2006/492/SZBP
Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru MONUC SPT/2/2006 z 30. mája 2006 o zriadení Výboru prispievateľov na vojenskú operáciu Európskej únie na podporu misie Organizácie Spojených národov v Konžskej demokratickej republike (MONUC) počas volebného procesu

31

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1040/2006 zo 7. júla 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2204/2002, (ES) č. 70/2001 a (ES) č. 68/2001, pokiaľ ide o obdobie ich uplatňovania ( Ú. v. EÚ L 187, 8.7.2006 )

33

 

 

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1065 z 12. júla 2006, ktorým sa stanovuje prideľovací koeficient pre vydávanie dovozných povolení pre produkty zo sekotora cukru v rámci colných kvót a preferenčných dohôd ( Ú v. EÚ L 192, 13.7.2006 )

33

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top