Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:189:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 189, 12. júl 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 189

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
12. júla 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1051/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1052/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2222/2000, ktoré ustanovuje finančné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1268/1999 o podpore Spoločenstva na predvstupové opatrenia pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka v kandidátskych krajinách strednej a východnej Európy v predvstupovom období (Sapard) ( 1 )

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1053/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa po desiaty krát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1763/2004, ktorým sa ukladajú určité obmedzujúce opatrenia na podporu efektívneho vykonávania mandátu Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY)

5

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 19. júna 2006, ktorým sa vymenúva polovica členov správnej rady Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín

7

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 10. júla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa dodatok A k prílohe VIII k Aktu o pristúpení z roku 2003, pokiaľ ide o určité prevádzkárne v sektore mäsa v Lotyšsku [oznámené pod číslom K(2006) 3084]  ( 1 )

9

 

*

Rozhodnutie Komisie z 11. júla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa dodatok B k prílohe IX k Aktu o pristúpení z roku 2003, pokiaľ ide o určité prevádzkarne v sektore mäsa v Litve [oznámené pod číslom K(2006) 3115]  ( 1 )

12

 

 

Konferencia predstaviteľov vlád členských štátov

 

*

Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov z 22. júna 2006, ktorým sa vymenúva sudca Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev

15

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Rozhodnutie Rady 2006/482/SZBP z 10. apríla 2006 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Tureckou republikou, ktorou sa zakladá rámec pre účasť Tureckej republiky na operáciách krízového riadenia Európskej únie

16

Dohoda medzi Európskou úniou a Tureckou republikou, ktorou sa zakladá rámec pre účasť Tureckej republiky na operáciách krízového riadenia Európskej únie

17

 

*

Rozhodnutie Rady 2006/483/SZBP z 11. júla 2006, ktorým sa vykonáva spoločná pozícia 2004/852/SZBP o obmedzujúcich opatreniach voči Pobrežiu Slonoviny

23

 

*

Rozhodnutie Rady 2006/484/SZBP z 11. júla 2006, ktorým sa vykonáva spoločná pozícia 2004/694/SZBP o ďalších opatreniach na podporu efektívneho vykonávania mandátu Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY)

25

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top