EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:186:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 186, 07. júl 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 186

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
7. júla 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1028/2006 z 19. júna 2006 o obchodných normách pre vajcia

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1029/2006 z 19. júna 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1906/90 o niektorých normách pre uvádzanie hydinového mäsa na trh

6

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1030/2006 zo 6. júla 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1031/2006 zo 4. júla 2006, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti ( 1 )

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1032/2006 zo 6. júla 2006, ktorým sa ustanovujú požiadavky na automatické systémy na výmenu letových údajov na účely oznamovania, koordinácie a odovzdávania letov medzi stanovišťami riadenia letovej prevádzky ( 1 )

27

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1033/2006 zo 4. júla 2006, ktorým sa ustanovujú požiadavky na postupy pre letové plány v predletovej fáze pre jednotný európsky vzdušný priestor ( 1 )

46

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1034/2006 zo 6. júla 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné za vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

51

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1035/2006 zo 6. júla 2006 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz jačmeňa v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 935/2006

53

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1036/2006 zo 6. júla 2006, ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz mäkkej pšenice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 936/2006

54

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1037/2006 zo 6. júla 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 7. júla 2006

55

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Európsky parlament

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. januára 2006 o zriadení vyšetrovacieho výboru vo veci krízy spoločnosti Equitable Life Assurance Society

58

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top