Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:183:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 183, 05. júl 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 183

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
5. júla 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1014/2006 zo 4. júla 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1015/2006 zo 4. júla 2006, ktorým sa otvára verejná súťaž na predaj vínneho destilátu na účely jeho použitia vo forme bioetanolu v Spoločenstve

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1016/2006 zo 4. júla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1615/2001, ktorým sa stanovuje obchodná norma na cukrové melóny

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1017/2006 zo 4. júla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1472/2003, ktoré otvára a spravuje colnú kvótu Spoločenstva pre hroznovú šťavu a mušt od obchodného roku 2003/2004, pokiaľ ide o colnú kvótu

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1018/2006 zo 4. júla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2799/1999, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 týkajúce sa poskytovania finančnej pomoci na odstredené mlieko a sušené odstredené mlieko určené na výkrm zvierat a na predaj takéhoto sušeného odstredeného mlieka

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1019/2006 zo 4. júla 2006, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu rýb druhu Phycis blennoides v zónach VIII a IX ICES (vody ES a medzinárodné vody) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska

13

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1020/2006 zo 4. júla 2006, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu mieňa modrého v zónach VI a VII ICES (vody ES a medzinárodné vody) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska

15

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Asociačnej Rady EÚ–Čile č. 1/2006 z 24. apríla 2006, ktorým sa zrušuje clo na víno, liehoviny a aromatizované nápoje uvedené v prílohe II k Asociačnej dohode medzi EÚ a Čile

17

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 27. júna 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k rozhodnutiu Rady 79/542/ES, pokiaľ ide o dovoz čerstvého mäsa z Botswany [oznámené pod číslom K(2006) 2880]  ( 1 )

20

 

*

Rozhodnutie Komisie z 27. júna 2006 o predbežných núdzových opatreniach s cieľom predísť zavlečeniu organizmu Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu do Spoločenstva a jeho rozšíreniu v rámci Spoločenstva [oznámené pod číslom K(2006) 2881]

29

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top