Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:179:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 179, 01. júl 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 179

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
1. júla 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 989/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 990/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa vyhlasujú stále verejné súťaže na vývoz obilnín v držbe intervenčných agentúr členských štátov

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 991/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1870/2005 o otvorení a ustanovení správy colných kvót a zavedení systému dovozných licencií a osvedčení o pôvode na cesnak dovezený z tretích krajín

15

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 992/2006 z 30. júna 2006, určujúce opravné čiastky náhrad pre obilniny

18

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 993/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady za vývoz sladu

20

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 994/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovuje opravná čiastka na vývoznú náhradu za vývoz sladu

22

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 995/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady na produkty v sektore obilnín a ryže, dodávané v rámci národnej a komunitárnej potravinovej pomoci

24

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 996/2006 z 29. júna 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

26

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 997/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

28

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 998/2006 z 30. júna 2006 o stanovení minimálnej predajnej ceny masla pre 12. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

30

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 999/2006 z 30. júna 2006 o stanovení maximálnej výšky pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo pre 12. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

32

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1000/2006 z 30. júna 2006 o stanovení maximálnej nákupnej ceny masla pre 2. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 796/2006

34

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1001/2006 z 30. júna 2006 o stanovení maximálnej výšky pomoci na koncentrované maslo pre 12. jednotlivú verejnú súťaž vyhlásenú v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

35

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1002/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru pre hospodársky rok 2006/2007

36

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1003/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa ustanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru, uplatniteľné od 1. júla 2006

38

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1004/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor vyvážaný bez ďalšieho spracovania

40

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1005/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady na sirupy a niektoré iné výrobky z cukru vyvezené bez ďalšieho spracovania

42

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1006/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovuje na obdobie od 1. júla 2005 do 31. marca 2006 výška pomoci na neodzrnenú bavlnu na hospodársky rok 2005/2006

44

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1007/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

47

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1008/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 1. júla 2006

48

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 27. júna 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/631/ES, ktorým sa prijímajú opatrenia týkajúce sa Libérie podľa článku 96 Dohody o partnerstve krajín AKT–ES v prípade osobitnej naliehavosti

51

 

*

Rozhodnutie Rady z 27. júna 2006, ktorým sa vymenúva predseda Vojenského výboru Európskej únie

55

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top