Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:168:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 168, 21. jún 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 168

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
21. júna 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 904/2006 z 20. júna 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 905/2006 z 20. júna 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 835/2006, pokiaľ ide o množstvo určené na stálu verejnú súťaž na ďalší predaj pšenice obyčajnej v držbe poľskej intervenčnej agentúry na trhu Spoločenstva

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 906/2006 z 20. júna 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 836/2006, ktorým sa otvára stála verejná súťaž na ďalší predaj pšenice obyčajnej v držbe nemeckej intervenčnej agentúry na trhu Spoločenstva

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 907/2006 z 20. júna 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentoch s cieľom upraviť jeho prílohy III a VII ( 1 )

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 908/2006 z 20. júna 2006 ustanovujúce zoznam reprezentatívnych trhov s bravčovým mäsom v Spoločenstve

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 909/2006 z 20. júna 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 o úhrnných účtoch pre poľnohospodárstvo v Spoločenstve ( 1 )

14

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 910/2006 z 20. júna 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 474/2006 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, uvedeného v kapitole II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ( 1 )

16

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 911/2006 z 20. júna 2006 o dovozných certifikátoch pre výrobky patriace do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie

28

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 912/2006 z 20. júna 2006 o vydávaní dovozných licencií pre trstinový cukor v rámci niektorých colných kvót a preferenčných dohôd

30

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 19. júna 2006, ktorým sa ustanovuje, že článok 30 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb sa uplatňuje na výrobu elektrickej energie vo Fínsku, okrem Ålandských ostrovov [oznámené pod číslom K(2006) 2337]  ( 1 )

33

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. júna 2006, ktorým sa ukončuje antidumpingové konanie týkajúce sa dovozu karbidu kremíka s pôvodom v Rumunsku

37

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top