EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:164:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 164, 16. jún 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 164

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
16. júna 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 870/2006 z 15. júna 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 871/2006 z 15. júna 2006, ktorým sa na hospodársky rok 2005/2006 stanovuje skutočná produkcia neodzrnenej bavlny, ako aj zníženie smernej ceny, ktoré z toho vyplýva

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 872/2006 z 15. júna 2006, ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 16. júna 2006

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 873/2006 z 15. júna 2006, ktorým sa ustanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru, uplatniteľné od 16. júna 2006

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 874/2006 z 15. júna 2006, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady na biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 875/2006 z 15. júna 2006, ktorým sa určuje maximálna výška náhrady za vývoz bieleho cukru do niektorých tretích krajín pre 29. čiastočné výberové konanie uskutočnené v rámci stáleho výberového konania podľa nariadenia (ES) č. 1138/2005

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 876/2006 z 15. júna 2006, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky

13

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 877/2006 z 15. júna 2006, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

18

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 878/2006 z 15. júna 2006, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na sušené odstredené mlieko v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 582/2004

20

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 879/2006 z 15. júna 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú sadzby náhrad uplatniteľné pre určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

21

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 880/2006 z 15. júna 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné za vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

23

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 881/2006 z 15. júna 2006, ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz jačmeňa v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1058/2005

25

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 882/2006 z 15. júna 2006 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz mäkkej pšenice v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 1059/2005

26

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 7. júna 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2001/881/ES a 2002/459/ES, pokiaľ ide o zoznam hraničných inšpekčných staníc [oznámené pod číslom K(2006) 2178]  ( 1 )

27

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. júna 2006 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysoko patogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 u hydiny v Spoločenstve a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/135/ES [oznámené pod číslom K(2006) 2400]  ( 1 )

51

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. júna 2006 týkajúce sa určitých prechodných opatrení v súvislosti s vysoko patogénnou vtáčou chrípkou u hydiny a iného vtáctva žijúceho v zajatí v Spoločenstve [oznámené pod číslom K(2006) 2402]  ( 1 )

61

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top