Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:144:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 144, 31. máj 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 144

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
31. mája 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 797/2006 z 22. mája 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1785/2003, pokiaľ ide o dovozný režim pre ryžu

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 798/2006 z 30. mája 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 799/2006 z 30. mája 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1168/2005 pokiaľ ide o množstvo určené na stálu verejnú súťaž pre ďalší predaj kukurice v držbe rakúskej intervenčnej agentúry na trhu Spoločenstva

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2006 z 30. mája 2006 o otvorení a zabezpečení správy dovoznej colnej kvóty na mladé býčky určené na výkrm (od 1. júla 2006 do 30. júna 2007)

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 801/2006 z 30. mája 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1384/2005 ohľadom množstva, ktoré pokrýva stála verejná súťaž na vývoz jačmeňa v držbe maďarskej intervenčnej agentúry

14

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 802/2006 z 30. mája 2006, ktorým sa určujú prevodné koeficienty pre ryby rodov ThunnusEuthynnus

15

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 803/2006 z 30. mája 2006, ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadenia (EHS) č. 1915/83 o určitých vykonávacích pravidlách týkajúcich sa vedenia účtovníctva s cieľom stanovenia príjmov poľnohospodárskych podnikov

18

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 804/2006 z 30. mája 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 na hospodársky rok 2005/2006

19

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 29. mája 2006, ktorým sa vykonáva článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2005/930/ES

21

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Indiou podľa článku XXVIII GATT 1994 v súvislosti s úpravou povolení týkajúcich sa ryže stanovených v ES zozname CXL pripojenom ku GATT 1994, uvedenej v prílohe rozhodnutia Rady 2004/617/ES

24

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Pakistanom podľa článku XXVIII GATT 1994 v súvislosti s úpravou povolení týkajúcich sa ryže stanovených v ES zozname CXL pripojenom ku GATT 1994, uvedenej v prílohe k rozhodnutiu Rady č. 2004/618/ES

24

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými, ktorá sa týka metódy výpočtu uplatnených ciel na lúpanú ryžu, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2004/617/ES, 2004/618/ES a 2004/619/ES, uvedenej v prílohe rozhodnutia Rady 2005/476/ES

24

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Spoločná pozícia Rady 2006/380/SZBP z 29. mája 2006, ktorou sa aktualizuje spoločná pozícia 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom a ktorou sa zrušuje spoločná pozícia 2006/231/SZBP

25

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top