EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:134:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 134, 20. máj 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 134

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
20. mája 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 765/2006 z 18. mája 2006 o reštriktívnych opatreniach proti prezidentovi Lukašenkovi a niektorým predstaviteľom Bieloruska

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 766/2006 z 19. mája 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 767/2006 z 19. mája 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 1081/1999 otvárajúce a stanovujúce správu colných kvót na dovoz býkov, kráv a jalovíc určitých alpských a horských plemien iných ako určených na porážku

14

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 768/2006 z 19. mája 2006, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/36/ES vzhľadom na zhromažďovanie a výmenu informácií o bezpečnosti lietadiel, ktoré využívajú letiská Spoločenstva a o riadení informačného systému ( 1 )

16

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 769/2006 z 19. mája 2006, ktorým sa dočasne pozastavuje možnosť predloženia žiadostí o vývozné povolenia na cukor C od 23. mája 2006 a mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 493/2006, pokiaľ ide o prechodné opatrenia uplatniteľné na cukor C

19

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 770/2006 z 19. mája 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 na hospodársky rok 2005/2006

21

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 8. novembra 2005 o podpise a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Gruzínska o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

23

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a vládou Gruzínska o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

24

 

*

Rozhodnutie Rady z 15. mája 2006, ktorým sa vymenúva litovský člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

32

 

*

Rozhodnutie Rady z 15. mája 2006, ktorým sa vymenúva nemecký člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

33

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k rozhodnutiu Rady 79/542/ES, pokiaľ ide o údaje týkajúce sa Brazílie, Čiernej Hory a Srbska [oznámené pod číslom K(2006) 579]  ( 1 )

34

 

*

Rozhodnutie Komisie z 19. mája 2006, ktorým sa ukončuje antisubvenčné konanie týkajúce sa dovozu určitých plastových vriec a vrecúšok s pôvodom v Malajzii a Thajsku

43

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Spoločná pozícia Rady 2006/362/SZBP z 18. mája 2006, ktorou sa mení a dopĺňa spoločná pozícia 2006/276/SZBP o reštriktívnych opatreniach proti niektorým predstaviteľom Bieloruska

45

 

 

Korigendá

 

 

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 746/2006 zo 17. mája 2006 o dovozných certifikátoch pre výrobky patriace do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie ( Ú. v. EÚ L 130, 18.5.2006 )

54

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top