EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:122:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 122, 09. máj 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 122

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
9. mája 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 700/2006 z 25. apríla 2006, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 3690/93, ktorým sa zavádza systém Spoločenstva ustanovujúci predpisy týkajúce sa minimálneho rozsahu údajov v rybárskych licenciách

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 701/2006 z 25. apríla 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o časové pokrytie zisťovania cien pre harmonizovaný index spotrebiteľských cien ( 1 )

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 702/2006 z 8. mája 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 703/2006 z 8. mája 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1845/2005, pokiaľ ide o množstvo určené na stálu verejnú súťaž pre ďalší predaj kukurice v držbe českej intervenčnej agentúry na trhu Spoločenstva

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 704/2006 z 8. mája 2006, ktorým sa otvára a ustanovuje správa colných kvót pre mrazené hovädzie mäso, na ktoré sa vzťahuje kód KN 0202, a pre výrobky, na ktoré sa vzťahuje kód KN 0206 29 91 (s platnosťou od 1. júla 2006 do 30. júna 2007)

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 705/2006 z 8. mája 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 22/2006, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na ďalší predaj cukru v držbe intervenčných agentúr Belgicka, Českej republiky, Španielska, Francúzska, Írska, Talianska, Maďarska, Poľska, Slovenska a Švédska na trhu Spoločenstva

13

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 706/2006 z 8. mája 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1702/2003, pokiaľ ide o obdobie, počas ktorého môžu členské štáty vydávať osvedčenia s limitovaným trvaním ( 1 )

16

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 707/2006 z 8. mája 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2042/2003, pokiaľ ide o povolenia na limitované trvanie a prílohy I a III ( 1 )

17

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 708/2006 z 8. mája 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1725/2003, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard (IAS) 21 a interpretáciu 7 Výboru pre interpretáciu medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRIC) ( 1 )

19

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 709/2006 z 8. mája 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 9. mája 2006

24

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 710/2006 z 8. mája 2006 o výdaji vývozných povolení systému B na ovocie a zeleninu (paradajky)

27

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 25. apríla 2006, ktorým sa vymenúvajú dvaja českí členovia a dvaja českí náhradníci Výboru regiónov

28

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top